Συνέχεια στο Κυρίως Περιεχόμενο »

Πληροφορίες για τις σόμπες πέλλετ

                             
           Περιγραφή Σόμπας Pellet Fuego Verde                  
                             
          Δομικά στοιχεία σόμπας πέλλετ Fuego Verde    

   01 Πίνακας Χειρισμού
   02 Θερμοστάτης
   03 Δοχείο Αποθήκευσης Πέλλετ
   04 Πλέγμα προστασίας
   05 Κοχλίας Φόρτωσης Πέλλετ
   06 Κινητήρας Κοχλία Φόρτωσης
   07 Εισαγωγή αέρα καθαρισμού γυαλιού
   08 Εισαγωγή αέρα καύσης
   09 Ηλεκτρονική μονάδα διαχείριση σόμπας
   10 Εξαγωγή καυσαερίων σόμπας
   11 Μοτέρ αναρρόφησης καυσαερίων
   12 Ρυθμιζόμενα πόδια
   13 Δοχείο στάχτης
   14 Αναφλεκτήρας Πέλλετ
   15 Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα
   16 Πόρτα με κεραμικό γυαλί
   17 Μοτέρ εξαγωγής θερμού αέρα
   18 Αγωγός εισαγωγής πέλλετ στο χώρο καύσης
   19 Θάλαμος καύσης
   20 Αγωγοί θερμότητας
   21 Ξύστης
   22 Έξοδος θερμού αέρα

           

 

         

Τι είναι το πέλλετ

Το πέλλετ (pellet) είναι μία μορφή στερεής βιομάζας η οποία αποτελείται από συμπιεσμένα πριονίδια διαμέτρου 6-8 χιλιοστά. Η συμπίεση επιτυγχάνεται χωρίς πρόσθετα συστατικά καθώς η λιγνίνη, ένα συστατικό που υπάρχει στο εσωτερικό του ξύλου, ενεργεί ως φυσική κόλα. Συνεπώς το πέλλετ αποτελεί μία οικολογική καύσιμη ύλη η οποία δεν προκαλεί ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον. Η μετάφραση της λέξης pellet στα αγγλικά είναι σβόλος ή σφαιρίδιο προφανώς εξαιτίας του κυλινδρικού σχήματός του. To πελλετ αποτελεί έναν ανανεώσιμο και καθαρό εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης με σταθερή τιμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια αλλά και σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπως σχολεία, νοσοκομεία κλπ.


Η τοποθέτηση ενός συστήματος θέρμανσης πέλλετ προϋποθέτει τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή αέρα ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής κυκλοφορία στο εσωτερικό του χώρου.
 • Καμινάδα για την έξοδο των καυσαερίων.
 • Σύνδεση Τ και τάπα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων η οποία είναι απαραίτητη για να συλλέγει την αιθάλη και την συμπύκνωση που δημιουργείται από την καύση.
 • Είναι επίσης πολύ σημαντικό  η καμινάδα από την εξωτερική πλευρά να είναι από μονωμένη χαλύβδινη σωλήνα που δεν σκουριάζει ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων και να διευκολύνεται η έξοδος των καυσαερίων.


Πως λειτουργεί μία σόμπα pellet

Η σόμπα pellet ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία της μέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου, ο οποίος λειτουργεί με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος και ισχύ. Η ηλεκτρονική πλακέτα μπορεί να ρυθμίσει:

 • Τον ρυθμό τροφοδοσίας πέλλετ
 • Την ταχύτητα και την ποσότητα της εκπομπής του αέρα στον θάλαμο καύσης
 • Την ταχύτητα του ανεμιστήρα για την εκκένωση των καυσαερίων


Φάσεις λειτουργίας σομπών πέλλετ

 • Τροφοδοσία pellet: το pellet τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο της σόμπας. Με την βοήθεια ενός κοχλία φόρτωσης (βίδα χωρίς τέλος) και ενός κινητήρα, το πέλλετ εισέρχεται αυτόματα στον θάλαμο καύσης.
 • Ανάφλεξη: γίνεται μέσω μιας ηλεκτρικής αντίστασης που βρίσκεται πίσω από τον θάλαμο καύσης (μαγκάλι). Με αυτό τον τρόπο γίνεται γρήγορη θέρμανση του αέρα που θα κάψει το (pellet).
 • Καύση: η καύση λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις εξασφαλίζοντας ότι δεν παραμένει άκαυστο πέλλετ επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο υψηλή απόδοση. Η θερμότητα μεταδίδεται προς τον εναλλάκτη θερμότητας (σωλήνες ανάφλεξης αέρα), η οποία στη συνέχεια διαχέεται στο περιβάλλον.
 • Εκκένωση καυσαερίων: Η έξοδος του καπνού επιτυγχάνεται μέσω ενός κινητήρα που διευκολύνει την ροή προς το εξωτερικό περιβάλλον.
 
Δείτε τις ενεργειακές σόμπες πέλλετ της εταιρείας μας